English version

Raporty na podstawie danych

Centrum Onkologii

Strona sfinansowana ze środków Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
z zadania Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach


 • Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe
 • Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe
 • Współczynniki surowe dla zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe
 • Współczynniki surowe dla zachorowań w podziale na rozpoznania oraz grupy wiekowe
 • Współczynniki standaryzowane dla zachorowań w podziale na województwa
 • Współczynniki standaryzowane dla zachorowań w podziale na rozpoznania
 • Odsetki potwierdzeń histologicznych dla zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe
 • Odsetki potwierdzeń histologicznych dla zachorowań w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe
 • Liczba zachorowań w podziale na powiaty
 • Liczba zachorowań w podziale na lata dla powiatu
 • Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznań wg ICD 10 dla wybranego roku i płci

 • Liczba zgonów w podziale na województwa oraz grupy wiekowe
 • Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe
 • Współczynniki surowe dla zgonów w podziale na województwa oraz grupy wiekowe
 • Współczynniki surowe dla zgonów w podziale na rozpoznania oraz grupy wiekowe
 • Współczynniki standaryzowane dla zgonów w podziale na województwa
 • Współczynniki standaryzowane dla zgonów w podziale na rozpoznania
 • Liczba zgonów w podziale na powiaty
 • Liczba zgonów w podziale na lata dla powiatu
 • Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik strukturty, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznań wg ICD 10 dla wybranego roku i płci

 • Wykaz lat, z dostępnymi danymi
 • Liczba osób dla województw w podziale na grupy wiekowe
 • Liczba osób dla powiatów w wybranym województwie w podziale na grupy wiekowe
 • Populacja standardowa świata
 • Dane przesłane przez rejestry
 • Stronę odwiedzono 136233 razy od 19 listopda 2010 roku